Firma GK FORGE została założona w 1983 roku pod nazwą ZAKŁAD KUŹNICZY Karol Grelowski w Ustroniu i zajmowała się produkcją odkuwek matrycowych oraz kutych swobodnie.

Ze względu na brak możliwości rozwojowych w 2005 roku zakład przeniesiono do Goleszowskiego Parku Przemysłowego, gdzie rozbudowano istniejące hale oraz wybudowano nową halę produkcyjną.

Przyjęty długoterminowy plan rozwoju, stworzony w oparciu o własne pomysły i koncepcje, oraz realizowany konsekwentnie przez kolejne lata, przyniósł oczekiwane rezultaty w postaci sukcesu firmy. Równolegle z rozbudową bazy produkcyjnej trwały prace nad wdrażaniem nowych technologii wytwarzania, gwarantujących wysoką jakość produkowanych wyrobów.

W styczniu 2012 roku nastąpiło przekształcenie firmy w jednostkę pod nazwą GK FORGE GRELOWSKI Obróbka Plastyczna Metali z siedzibą w Goleszowie, gdzie po dzień dzisiejszy firma ma swoją siedzibę.